Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Ubezpieczenie samochodu finansowanego w leasingu to temat dość często poruszany przez Klientów. Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na właścicieli obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia samochodu – chodzi dokładnie o ubezpieczenie OC.

W przypadku finansowania zewnętrznego w leasingu, na podstawie zawartej umowy, obowiązek dopełnienia formalności ubezpieczenia auta ciąży również na Leasingobiorcy i zawiera zobowiązanie do ubezpieczenia w pełnym zakresie – AC/OC/NW.

Sprawdź, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu samochodu w leasingu.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Zapisy OWUL firm leasingowych dotyczące ubezpieczenia pojazdów w leasingu są w większości podobne. Obowiązek i odpowiedzialność za ubezpieczenie auta ciąży na Leasingobiorcy, jako na użytkowniku samochodu. Leasing nie zwalnia nas od obowiązku dbania o ubezpieczenie auta. Nie oznacza to, że firm leasingowych nie interesuje los ich samochodu i ważność polisy ubezpieczenia AC oraz OC. Firma leasingowa samodzielnie ubezpieczy auto i obciąży kosztami użytkownika, jeśli z odpowiednim wyprzedzeniem nie zostanie poinformowana o polisie zewnętrznej wykupionej przez Klienta.

Zarówno OC, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym wymaganym ustawą, jak też AC i NNW – są to ubezpieczenia wymagane przez firmy leasingowe oraz banki przy pożyczce leasingowej lub leasingu.

Wszystkie firmy leasingowe mają własne firmy ubezpieczeniowe w których ubezpieczają samochody oddane w leasing. Starają się one ubezpieczać swoje auta przy pomocy własnych działów ubezpieczeń, które dają gwarancję jakości, zakresu ubezpieczenia i jego terminowości oraz generują dodatkowe przychody. Przy skorzystaniu z Ubezpieczeń firmy leasingowej możemy często liczyć na pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych.

Niektóre firmy leasingowe z obciążania klientów drogimi ubezpieczeniami zrobiły sobie dodatkowe źródło dochodu, nawet kosztem reputacji. Dlatego warto dbać by nasze ubezpieczenie było odpowiednio wcześniej wynegocjowane, uzgodnione i zaakceptowane.

Ubezpieczenie pojazdu przez Leasingobiorcę we własnym zakresie jest zwykle obwarowane kilkoma warunkami:

  • auto musi być ubezpieczone w jednej z firm ubezpieczeniowych z listy dopuszczonych przez firmę leasingową
  • polisa musi zawierać niezbędny zakres ubezpieczenia
  • samochód powinien być ubezpieczony najpóźniej 30 dni przed zakończeniem aktualnej polisy
  • ubezpieczenie zewnętrzne (własne klienta) podlega opłacie manipulacyjnej

Dodatkowo część firm leasingowych dopuszcza ubezpieczenie zewnętrzne płatne jedynie jednorazowo. Za rozbicie na raty firmy ubezpieczeniowe pobierają dodatkową zwyżkę w składce. Jest to zwykle 5-8% za rozbicie na 4,6 lub 12 rat. Oczywiście polisę wraz z potwierdzeniem zapłaty składki należy przesłać do firmy leasingowej w odpowiednim terminie, najpóźniej miesiąc przed zakończeniem ważności poprzedniej polisy.

Szkoda ubezpieczeniowa auta w leasingu

Gdy w leasingowany samochodzie dochodzi do kolizji lub innej szkody z udziałem leasingowanego pojazdu, zgodnie z warunkami AC naprawy powinny być dokonywane wyłącznie na oryginalnych częściach. Koszt ponosi ubezpieczyciel, co oczywiście spowoduje wzrost składki ubezpieczenia.

Jeżeli  nastąpi szkoda całkowita lub jeżeli auto zostanie skradzione, umowa leasingu będzie podlegać rozwiązaniu i rozliczeniu. Gdy uzyskane odszkodowanie będzie wyższe niż suma pozostałych rat leasingowych, po spłaceniu zadłużenia w firmie leasingowej, nadwyżka zostanie przekazana leasingobiorcy.

Jeśli wypłaconego odszkodowania nie wystarczy na spłatę leasingu, Leasingobiorca zobowiązany będzie do dopłaty brakującej kwoty. Zabezpieczeniem przed taką sytuacją jest wykupienie Ubezpieczenia GAP.

O czym należy pamiętać przy ubezpieczeniu samochodu

Najważniejsze sprawy związane z ubezpieczeniem. O czym należy pamiętać przy ubezpieczeniu auta w leasingu:

  • Trzeba zgłosić chęć ubezpieczenia zewnętrznego i przesłać ofertę agenta do akceptacji firmy leasingowej odpowiednio wcześnie.
  • Składka powinna być opłacona przed odbiorem samochodu.
  • Każde auto używane powinno mieć bezwzględnie ważne ubezpieczenie OC.
  • Jeśli sprzedaliśmy samochód, należy dla bezpieczeństwa  poinformować firmę ubezpieczeniową o sprzedaży auta i wypowiedzieć umowę ubezpieczenia.
  • Nie warto zawyżać wartości pojazdu do ubezpieczenia. W razie szkody i tak otrzymamy najwyżej wartość rynkową, jeśli nie zawrzemy opcji stałej sumy ubezpieczenia.

Składki na ubezpieczenie leasingowanego samochodu możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Co do zasady – składka ubezpieczenia nie podlega też opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dobrze dobrane pakiety ubezpieczenia proponowane przez firmę leasingową to dobre rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, aby pilnować wysokości składek przy każdorazowym ubezpieczeniu na kolejny rok auta w leasingu. Niektóre firmy leasingowe potrafią kusić bardzo atrakcyjnymi składkami w pierwszym roku, by przez następne lata stosować dużo droższe ubezpieczenie za kontynuację ubezpieczenia tego samego auta w leasingu.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy. Zobacz jak i gdzie dostać leasing


Tematyka tej strony: ubezpieczenie samochodu w leasingu, jak ubezpieczyć auto w leasingu, leasing a ubezpieczenie, AC/OC w leasingu, szkoda komunikacyjna auta w leasingu, odszkodowanie komunikacyjne przy leasingu samochodu, samochód w leasingu i szkoda komunikacyjna, kto pobiera odszkodowanie gdy auto jest w leasingu, składka ubezpieczenia samochodu w leasingu, jakie ubezpieczenie dla samochodu w leasingu