Leasing z ujęciu podatkowym

Pod względem podatkowym wyróżniamy w polskim prawie podatkowym dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny oraz leasing finansowy (kapitałowy).

Zobacz co oznaczają te pojęcia oblicz leasing za pomocą kalkulatora leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny – pod pojęciem leasingu operacyjnego wyróżniamy formę umowy leasingu której skutki podatkowe powodują, że Leasingobiorca może całość rat leasingowych wpisać w koszty działalności firmy. Nie obowiązuje tutaj ograniczenie kwotowe wliczenia w koszty samochodów osobowych o wartości powyżej 20.000 euro.

Cały poniesiony koszt leasingu można wpisać w koszty działalności. Naliczony podatek VAT podlega odliczeniu w całości lub w części.

Leasing finansowy – w odróżnieniu od leasingu operacyjnego, w leasingu finansowym (kapitałowym) Leasingobiorca nie może wliczyć całych rat w koszty firmy. Do kosztów podatkowych zaliczyć może część odsetkową harmonogramu (odsetki od leasingu) oraz dokonywaną amortyzację. Podatek VAT naliczany jest od części odsetkowej i w zależności od rozliczenia firmy leasingowej, płatny przez Leasingobiorcę jednorazowo lub w ratach.

Leasing finansowy stosuje się go gdy przedmiot finansowania sprzedawany jest na tzw. Fakturę VATmarża lub na fakturę z obniżoną stawką VAT. Doskonałą alternatywą dla leasingu finansowego samochodów jest Pożyczka leasingowa.

źródło: broker leasingowy i kalkulator leasingu kalkulator-leasingowy.pl