regulamin

Aby móc skontaktować się z Państwem i przygotować ofertę, potrzebujemy niezbędnych danych oraz zgody na przesłanie oferty i przetwarzanie danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Wysłanie formularza jest jednoznaczne z udzieleniem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Brzmienie oświadczenia:

[x] Oświadczam, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów leasingowych oferowanych przez portal i podaję swój adres poczty elektronicznej w tym celu.

  1. Wysyłając zapytanie wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
  2. Nie wysyłamy niechcianej korespondencji, a kontakt emailowy lub telefoniczny realizowany będzie wyłącznie w celu przekazania informacji o zamawianych informacjach lub usługach (leasing/kredyt dla firmy). Podane przez Państwa dane lub dane osobowe będą przetwarzane jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.
  3. Podstawą prawną przetwarzania przez operatora serwisu wLeasing.pl danych zawartych w niniejszym formularzu jest art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez portal wLeasing.pl .
  4. Podanie danych jest dobrowolne, a każda firma/osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przedmiotowe dane mogą być również udostępniane innym podmiotom powiązanym umową z portalem wLeasing.pl.pl na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.