Zmiany w rozliczaniu umów leasingowych dla firm stosujących MSSF

Od 1 stycznia 2019 firmy które stosują Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  MSSF będą musiały zmienić standardy rozliczania umów leasingowych. Zmiana dotyczyć więc będzie głównie firm giełdowych.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, czyli MSSF, określają zakres informacji, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu finansowym, sposób ich prezentacji oraz metody wyceny aktywów i zobowiązań. W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy standard MSSF 16, który dotyczy leasingu i zacznie obowiązywać od stycznia 2019 roku.

Nowe przepisy wyeliminują dla nich pojęcie umowy leasingu operacyjnego. Od nowego roku takie zobowiązania z tytułu leasingu będą musiały być wykazywane z bilansie jako zobowiązania właśnie. Zmieni to wykazywaną strukturę zobowiązań, a co za tym idzie dla takich firm leasing będzie stanowił obciążenie np przy pozyskiwaniu kapitału oraz oceny finansowej. Dla firm stosujących MSSF leasing każdego rodzaju będzie musiał być traktowany jako leasing finansowy w bilansach tych firm.

To, co do tej pory było traktowane jako leasing operacyjny, czyli  faktura kosztowa – ujmowało się ją w kosztach, teraz będzie musiało być wpisane jako zobowiązanie, wykazany składnik aktywów, powinna być od niego naliczona amortyzacja, w drugą stronę musi być zobowiązanie w bilansie i naliczane od niego odsetki.

Nowe zasady rozliczenia leasingu  dotyczą też  wszystkich lub większości wynajmów. Przedsiębiorstwa, które wynajmują powierzchnię biurową, też będą musiały rozpoznać zobowiązanie z czynszu, który mają zapłacić od tej powierzchni biurowej w przyszłości.

Powtórzmy jeszcze raz – nowe zasady księgowania leasingu dotyczą firm stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF.

 

Oferta i kalkulator rat leasingowych 10 najlepszych firm leasingowych na rynku.